„Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis“ Pakkumuste esitamise tähtpäev: kuni 28.02.2020.a kella16.00

Hanketeade

Sillamäe spordikompleks Kalev (asukohaga Sillamäe Kesk 30, reg.kood 75026804,
tel. 3924245, e-post: spordikompleks@gmail.com) teatab, et soovib sõlmida hankelepingu

„Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis

Hankelepingu täitmise tähtpäevad: 01.04.2020.a kuni 31.03.2021.a

Pakkumuste esitamise tähtpäev: kuni 28.02.2020.akella16.00.

Vastutav isik:

Nikolai Denissenkov, Spordikompleksi Kalev direktor

tel. +372 3924245 ja 52 48702

e-mail: spordikompleks@gmail.com

Hankedokumendid


„Elektripaigaldiste kuni 1000V tehnohooldamine spordikompleksi ja ujula hoonetes“ Pakkumuste esitamise tähtpäev: kuni 28.02.2020.a kella16.00

Hanketeade

Sillamäe spordikompleks Kalev (asukohaga Sillamäe Kesk 30, reg.kood 75026804, tel. 3924245, e-post: spordikompleks@gmail.com) teatab, et soovib sõlmida hankelepingu

„Elektripaigaldiste kuni 1000V tehnohooldamine spordikompleksi ja ujula hoonetes

Hankelepingu täitmise tähtpäevad: 01.04.2020.a kuni 31.03.2021.a

Pakkumuste esitamise tähtpäev: kuni 28.02.2020.akella16.00.

Kontaktisik:

Nikolai Denissenkov,

Spordikompleksi Kalev direktor,

tel. +372 39 24 245 ja 5248702

e-mail: spordikompleks@gmail.com

Hankedokumendid

„Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ja seadmete hooldus, kontroll ja remont spordikompleksi ja ujula hoonetes“ Pakkumuste esitamise tähtpäev: kuni 28.02.2020.a kella16.00.

Hanketeade

Sillamäe spordikompleks Kalev (asukohaga Sillamäe Kesk 30, reg.kood 75026804, tel. 3924245, e-post: spordikompleks@gmail.com) teatab, et soovib sõlmida hankelepingu

„Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ja seadmete hooldus, kontroll ja remont spordikompleksi ja ujula hoonetes“.

Hankelepingu täitmise tähtpäevad: 01.04.2020.a kuni 31.03.2021.a

Pakkumuste esitamise tähtpäev: kuni 28.02.2020.akella16.00.

Kontaktisik:

Nikolai Denissenkov,

Spordikompleksi Kalev direktor,

tel. +372 39 24 245 ja 5248702

e-mail: spordikompleks@gmail.com

Hankedokumendid

V СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Read more

"Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run"

Read more

Show more posts

ПИСЬМЕННЫЕ ТОРГИ НА ПРАВО НАЙМА ПОМЕЩЕНИЙ

Спортивный комплекс Калев проводит письменные торги по найму помещения площадью 82 м2, по адресу г. Силламяэ, Кеск 30.

Плата за участие в торгах – 20 евро (не возвращается). Гарантийная сумма – начальная цена стоимости аренды за месяц в размере 222,00 евро

Read more

KAITSEVÄGI KUTSUB PEREPÄEVALE

Read more

KEPIKÕNNI KOOLITUS

Read more

Show more posts

Kesk 30, Sillamäe Linn * ☎ + (372) 397 40 77 * spordikompleks@gmail.com