• UJULA / KESK 28, SILLAMÄE LINN


  Nimetus
  Kogus
  Hind
  1

  Ühekordne pääse täiskasvanutele tööpäeviti kella 7:00 kuni 12:00 / Разовый билет взрослым по будням с 7:00 до 12:00

  Tund / Час

  Tund / Час
  2

  Korduv tunnipääse (10 külastust) täiskasvanutele tööpäeviti kella 7:00 kuni 12:00 / Абонемент на часовые занятия (10 посещений) по рабочим дням взрослым с 7:00 до 12:00. Abonement kehtib ühe kuu jooksul! / Абонемент действителен в течение одного месяца!


  €22,50

  3

  Ühekordne pääse lastele,pensionäridele ja puuetega inimestele tööpäeviti kella 7.00 - 12.00 / Разовый билет детям, пенсионерам и инвалидам по будням с 7:00 до 12:00

  Tund / Час

  €1,50
  4

  Korduv tunnipääse (10 külastust) lastele, pensionäridele ja puuetege inimestele tööpäeviti kella 7:00 kuni 12:00 / Абонемент на часовые занятия (10 посещений) детям, пенсионерам и инвалидам с 7:00 до 12:00. Abonement kehtib ühe kuu jooksul! / Абонемент действителен в течение одного месяца!


  €14,00

  5

  Ühekordne pääse täiskasvanutele tööpäeviti kella 18:00 kuni 21:00 ja nädalavahetustel kella 9:00 kuni 17:00 / Разовый билет взрослым по будням с 18:00 до 21:00 и по выходным с 9:00 до 17:00

  Tund / Час

  €3,50
  6

  Korduv tunnipääse (10 külastust) täiskasvanutele tööpäeviti kella 18:00 kuni 21:00 ja nädalavahetustel kella 9:00 kuni 17:00 / Абонемент на часовые занятия (10 посещений) взрослым по будням с 18:00 до 21:00 и по выходным с 9:00 до 17:00. Abonement kehtib ühe kuu jooksul! / Абонемент действителен в течение одного месяца!


  €31,50

  7

  Ühekordne pääse lastele, pensionäridele ja puuetega inimestele tööpäeviti kella 18:00 kuni 21:00 ja nädalavahetustel kella 9:00 kuni 17:00 / Разовый билет детям, пенсионерам и инвалидам по будням с 18:00 до 21:00 и по выходным с 9:00 до 17:00

  Tund / Час

  €2,50
  8

  Korduv tunnipääse (10 külastust) lastele, pensionäridele ja puuetega inimestele tööpäeviti kella 18:00 kuni 21:00 ja nädalavahetustel kella 9:00 kuni 17:00 / Абонемент на часовые занятия (10 посещений) детям, пенсионерам и инвалидам по будням с 18:00 до 21:00 и по выходным с 9:00 до 17:00. Abonement kehtib ühe kuu jooksul! / Абонемент действителен в течение одного месяца!


  €22,50

  9

  Pääse õpilastele (kehalise kasvatuse tunni õpilastele kella 8:00 kuni 16:00) / Билет учащимся (во время уроков физкультуры с 8:00 до 16:00)

  45 minutit/45 минут

  €1,00
  10

  Ühekordne perepääse kolmele pereliikmele (kaks lapsevanemat + üks laps või üks lapsevanem + kaks last; alla 3-aastased lapsed pääsevad koos vanematega tasuta) / Разовый семейный билет трём членам семьи (двое родителей + один ребёнок или один родитель + двое детей; детям до трёх лет вместе с родителями вход бесплатный).

  Tund / Час

  €7,00
  11

  Tervisegruppidele (üle 50 külastust kuus) või ühingutele, asutustele ja ettevõtetele (üle 10 inimestele) lepingu alusel - soodustus 5% tavahinnast / Группам здоровья (более 50 посещений в месяц), а также объединениям, учреждениям и предприятиям (свыше 10ти человек) на договорной основе - скидка 5% от обычной цены


  Teenuste hinnad on kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse poolt (korralduse nr.556, 16.11.2017.a.). Hinnad kehtivad alates 01.01.2018 a.
  Цены на услуги одобрены Городским Управлением Силламяэ (номер распоряжения 556, 16.11.2017 г. Цены действуют с 01.01.2018 г.

 • SPORDISAALID KESK 30, SILLAMÄE LINN

 • STAADION

 • HOSTEL / KESK 30, SILLAMÄE LINN

 • SAUN / KESK 30, SILLAMÄE LINN

 • KONVERENTSSAAL / KESK 30, SILLAMÄE LINN

 • MUUD

Kesk 30, Sillamäe Linn * ☎ + (372) 397 40 77 * spordikompleks@gmail.com